Tag: składki ZUS za nianię

Dofinansowanie Do Zatrudnienia Opiekunki do Dziecka

Dofinansowanie zatrudnienia opiekunki do dziecka to forma wsparcia rodziców, którzy po okresie zajmowania się dzieckiem wracają do pracy. Polega ono na opłacaniu z budżetu państwa składek ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ) od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem jest zawarcie z nianią umowy uaktywniającej ( tzw. umowa nianiowa ) i jednoczesne spełnienie kilku opisanych […]

czytaj więcej